Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
2361 c78b 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viapannakies pannakies
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir viaszukajacszczescia szukajacszczescia

June 07 2017

6588 f85c 350
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
5576 ce32 350
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viajossie jossie
2722 6b87 350
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

May 21 2017

0916 cf25 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDzessik Dzessik
1595 c4c2 350
6246 522a 350
6204 4243 350
7312 e10c 350
Reposted fromthinredline thinredline vianezavisan nezavisan

May 19 2017

3834 0a3b 350
Reposted bypikkumyyyourhabitnezavisanpozakontrolaTytobengubenguDzessiksuckslifesimplyfallingpannakiesaniuszkachaoticaorchardlottibluebelljossieszukajacszczescia
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viapetitdaisy petitdaisy
Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?
— Witold Gombrowicz
Reposted frommissljud missljud viapetitdaisy petitdaisy

May 06 2017

W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl