Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix
5658 e066
Reposted fromrubinek rubinek viaNoCinderella NoCinderella
5465 4289
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaNoCinderella NoCinderella
0046 0058 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamegakrupo megakrupo
0512 f22d
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viamegakrupo megakrupo
9391 d77a 600
Reposted fromonlyman onlyman viapuszka puszka
8319 45a3 600
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychedelix psychedelix

August 06 2018

0548 d245
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakurz kurz
Reposted fromsilence89 silence89 viamegakrupo megakrupo

February 23 2018

5376 e722 600

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
9150 d084
Reposted frommakle makle
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation viapoczujto poczujto
8565 5ab9
Reposted fromtosiaa tosiaa viabadblood badblood
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.

December 21 2017

8193 dda2 600
Reposted bycosette cosette
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

December 03 2017

4784 a321
Reposted byCattBrainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl